Ditulis pada tanggal 1 Desember 2012, pada kategori Dosen

Dr-Ing. Onny Setyawati, S.T., M.T., M.Sc.

NIP : 19740417 200003 2 007

Jabatan : Ka. Lab. Elektronika

Konsentrasi : B

Email UB : osetyawati[at]ub.ac.id

Email Lain : onnys2013[at]gmail.com